👮‍♂ กฏของตำรวจเซิฟ Naoke RolePlay
1. ห้าม ยิงคนโดยไร้เหตุผล [ปลด]
2. ห้าม ทำงานผิดกฏหมาย ห้ามช่วยผู้เล่นไปในทางที่ผิด ๆ [ปลด]
3. ห้าม ประกาศเขตเคอร์ฟิวมั่ว
4. ห้าม ยิงออกนอกเซฟโซน [เตือนครบ 3 ครั้ง ปลด]
5. ห้าม ใส่ชุดคล้ายประชาชน หรือ หมอ โดยเด็ดขาด
6. ถ้ามีคนหนีการตรวจค้นให้ ยิงล้อรถก่อนถ้ายังไม่ยอมสามารถ วิสามัญได้
7. ตำรวจสามารถใช้รถหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานเท่านั้น ห้ามใช้รถส่วนตัว
8. ตำรวจต้องเปิดไซเรนทุกครั้งตอนปฎิบัติหน้าที่และเปิดเสียงไซเรนตอนเข้าไปจับสิ่งผิดกฏหมายและจับผู้ตัองหาและมีการปล้น
9. ล็อครถทุกครั้งเมื่อลงจากรถ พยายามอย่าให้รถหลุด
10. ตำรวจสามารถเจรจากับโจรได้2ข้อ(ปล้นร้านค้า-ธนาคาร)สามารถเจรจาเพิ่มได้ถ้ามีตัวประกัน1ข้อ


Copyright © 2019 Neon-Studio All Right Reserved
By Chaiwat Thanaruang | NEON-STUDIO