👨‍⚕ กฏหมอ เซิฟ Naoke RolePlay
1. ห้าม หมอ เข้าไปชุบในเขตปะทะและเขตเคอร์ฟิว จนกว่าเหตุจะสงบลง
2. ห้าม ยหมอให้ ยา กับผู้เล่น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ** เน้นย้ำ **
3. หมอ ห้าม 2 มาตรฐาน ถ้าพบเห็น [ปลด]
4. หมอห้าม พกปืนผิดกฏหมาย [ตักเตือน]
5. หมอต้องมีความ อดทน ต้อง ควบคุมอารมณ์ และต้องสุภาพกับ ประชาชน ให้เป็น
6. หมอต้อง สวมใส่เครื่องแบบหมอทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติหน้าที่
7. หมอสามารถขับรถหน่วยงาน หรือ รถส่วนตัว เพื่อปฏิบัติงานก็ได้ [ ถ้าเป็นรถส่วนตัวต้องใช้สี ชมพู , ขาว , ฟ้าอ่อน เท่านั้น ]
8. หมอสามารถ Blacklist ผู้เล่นที่ปั่นเซิฟเวอร์มากจนเกินไป หรือ ฆ่าหมอ เกิน 3 ครั้ง
9. ต้องเข้า Squad หมอ ทุกครั้ง NaokeMD เปลี่ยน แทค หมอด้วยครับ NaokeMD { ชื่อ }
10. หาก พบเห็นการ AFK เกิน 3 ครั้ง จะทำการ ลดขั้น ทันที !!!!


Copyright © 2019 Neon-Studio All Right Reserved
By Chaiwat Thanaruang | NEON-STUDIO