👷‍♂ กฏช่าง เซิฟ Naoke RolePlay
1. ช่างต้องเรียกเก็บบิลทุกครั้งเวลาทำงาน
2. ช่างสามารถใช้รถส่วนตัวหรือหน่วยงานก็ได้
3. ช่างไม่สามารถพกปืนผิดกฎหมายได้ ถ้าพกจะโดนตำรวจยึด
4. ช่างต้องพูดจาไพเราะกับหน่วยงานหรือผู้เล่นคนอื่นๆในเซิฟเวอร์
5. ช่างต้องแต่งชุดหน่วยงานเท่านั้น [สีแดง]
6. ช่างไม่สามารถปล้นเกิน 5 รอบใน 1 วัน [ไม่สามารถปล้นต่อเนื่องได้]
7. ถ้าช่างทำผิดจะต้องโดนบิล x2
8. ถ้าช่างรถหลุดสามารถเรียกค่าไถ่รถได้ไม่เกิน 100,000
9. ช่างต้องจอย Squad ทุกครั้งเวลาทำงาน
10. ช่างสามารถงัดรถได้เฉพาะรถส่วนตัวเท่านั้น [ห้ามงัดรถหน่วยงานโดยเด็ดขาด] [ครั้งแรกลดยศ ครั้งสองปลด]
11. ช่างต้องแต่งสีรถเป็น สีแดงเท่านั้น


Copyright © 2019 Neon-Studio All Right Reserved
By Chaiwat Thanaruang | NEON-STUDIO