กรุณาเข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งานในส่วนนี้
ความสามารถ NO-VIP VIP-LOW VIP-MEDIUM VIP-HIGHT
TeleportSv.2
คูลดาวน์ 180 วินาที/ครั้ง
จำกัด 50 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 20 วินาที
คูลดาวน์ 60 วินาที/ครั้ง
จำกัด 100 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 15 วินาที
คูลดาวน์ 30 วินาที/ครั้ง
จำกัด 200 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 10 วินาที
คูลดาวน์ 15 วินาที/ครั้ง
จำกัด 300 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 5 วินาที
HomeSv.2
เซ็ตบ้านได้ 3 จุด
คูลดาวน์ 180 วินาที/ครั้ง
จำกัด 50 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 15 วินาที
เซ็ตบ้านได้ 5 จุด
คูลดาวน์ 60 วินาที/ครั้ง
จำกัด 100 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 10 วินาที
เซ็ตบ้านได้ 7 จุด
คูลดาวน์ 30 วินาที/ครั้ง
จำกัด 200 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 7 วินาที
เซ็ตบ้านได้ 10 จุด
คูลดาวน์ 15 วินาที/ครั้ง
จำกัด 300 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 3 วินาที
เป้าช่วยเล็งSv.2
รับ Kit
SkinSv.1Sv.2
ร้านค้าSv.2
ออนไลน์แลกเงิน 10 นาที = 30 MSv.2
กระเป๋าสำรองSv.2 10 ช่อง 15 ช่อง 15 ช่อง 30 ช่อง
รีไซเคิลติดตัว
ไม่ต้องรอคิวเข้าเกมSv.1Sv.2
เสกรถยนต์Sv.2
เสกเรือเล็ก(/spawn boat)Sv.2
เสกเรือใหญ่ (/spawn rboat)
เสกเรือรบSv.2
ฟาร์มได้เพิ่มSv.2 X2 X2 X3
ฟาร์มพร้อมเผาแร่
มาร์คจุดตายล่าสุดSv.1Sv.2
ตายแล้วเกิดไม่มีคูลดาวน์Sv.2
ฟาร์มถังได้รับเงิน 20 MSv.1Sv.2
โหมดมองกลางคืนเป็นกลางวันSv.1Sv.2
ปั้มเลือดเร็วSv.2
สร้างที่ไหนก็ได้Sv.1
ไม่หิวอาหาร หรือน้ำSv.2
ตกจากที่สูงไม่ตายSv.1Sv.2
ปั้มเลือดได้แม้ตัวจะล้ม

ใช้งานได้กับทุกคน ฟรี!

1 วัน : 1,000 M

3 วัน : 2,500 M

5 วัน : 4,000 M

1 วัน : 1,500 M

3 วัน : 4,000 M

5 วัน : 6,500 M

1 วัน : 2,000 M

3 วัน : 5,500 M

5 วัน : 9,000 M

Powered by Steam System by popiazaza